Nhà cao tầng Dự án Ecohome 3 Đông Ngạc khi là Quần thể đc bắt đầu hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng đang được đầu tư và quy hoạch với đầy các tiện