Quy Nhơn – Bình Định mảnh đất võ trời văn đang đi đến thi ca, sử sách của VN. Biệt thự FLC Lux City Quy Nhơn thị trấn cao điểm vừa mới được xây dựng