nơi cuộc đời hòa mình cùng với bất chợt, chỗ chúng tôi cho một không gian sống new, chiếm lĩnh muốn desgin chỗ đất gần đây thành đô thị xanh rớt đẹp, cực thịnh,